Posts

मायक्रोसॉफ्ट कायझालाकडून वर्षभराहून काहीशा अधिक कालावधीत भारतात 1000 हून अधिक संस्थांचा शुभारंभ

Image
मायक्रोसॉफ्टकायझालाकडूनवर्षभराहूनकाहीशाअधिककालावधीतभारतात 1000 हूनअधिकसंस्थांचाशुभारंभ
मायक्रोसॉफ्टच्याभरवशाच्यासुरक्षाउत्पादकतासुविधायाकायझालालाभारतातसरकारी,सार्वजनिकक्षेत्रयुनिट्स,बीएसएफआय,शिक्षणआणिरिटेलउद्योगांमध्येसंस्थांकरिताएकपसंतीचापर्यायबनवतातमायक्रोसॉफ्टकायझालाआता28बाजारांमध्येविक्रीसाठीउपलब्धआहेकायझालाआता 18 भाषांमध्येउपलब्धमायक्रोसॉफ्टकायझालानेमीचॅट